Omkullfallet träd är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. RK Protokoll 2/2005 § 3; RfG, Definitioner, Mark under arbete och Bilaga I Del A 2a samt Decision 25/9. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ett omkullfallet träd med sin "rotvälta" utgör alltid en allvarlig säkerhetsrisk. Även om det fallna trädet inte har skiljts från marken (och därför enligt Decision 25/9 inte är mark under arbete) kan tävlingsledningen förklara trädet och marken under det som mark under arbete. Om tävlingsledningen bedömer att säkerhetsrisken är stor även i området för närmaste punkt för lättnad, kan man förklara ett större område runt trädet som mark under arbete (MUA) och förbjuda spel från området. Ibland kan det vara nödvändigt med en eller flera droppzoner - klicka för länk

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik:

Omkullfallet träd är mark under arbete. Spel förbjudet 
Området vid det/de omkullfallna trädet/träden med rotvälta på hål ... vars gräns definieras av ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Fallen Tree Is Ground under Repair. Play prohibited

The area at the fallen tree/trees and its hollow on hole ... which limit is defined by ... is ground under repair from which play is prohibited. The player must take relief, without penalty, under Rule 25-1.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 15:42