Riktstolpar och sökstolpar förklarade vara flyttbara hindrande föremål. RfG, Definitioner, Hindrande föremål, Regel 24 och Regel 25-1; Decision 19-1/1. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT 
Riktstolpar används för att visa spellinjen på ett hål med dold spellinje och
Sökstolpar användas för att underlätta vid sökandet efter bollar i djup ruff utan tydliga riktmärken. 
Tävlingsledningen kan av säkerhetsskäl förklara sådana stolpar för flyttbara hindrande föremål

Om stolpen är satt i ett cementblock eller ett rör (Definitioner; Hindrande föremål) får spelaren ta lättnad, utan plikt, för förankringen enligt Regel 24-2. Om stolpen är satt i ett hål i marken är detta ett hål gjort av banarbetare (Definitioner; Mark under arbete) och spelaren får lättnad, utan plikt, för hålet enligt Regel 25-1. 
Notera att för att undvika att en riktstolpe inverkar onödigt mycket på spelarens spellinje är det lämpligt att använda så korta riktstolpar som möjligt, ofta räcker det med stolpar som är 40-50 centimeter höga. 

Se också huvudavsnittet "Hur man marker en golfbana" - Klicka för länk

Förslag till formulering: Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Om stolparna har fasta förankringar tas sista meningen med.

Riktstolpar/sökstolpar förklarade vara flyttbara hindrande föremål
Riktstolparna och/eller sökstolpar på hål … är flyttbara hindrande föremål. Deras förankringar är oflyttbara hindrande föremål./ Deras förankringshål är mark under arbetePlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. If the poles have artificial bases the last sentence shall be retained.

Direction Poles/ Search Poles Declared to be Movable Obstructions
Direction poles and/or search poles on hole ... are movable obstructions. Their artificial bases are immovable obstructions./Their anchor holes are ground under repair. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:36