Skador orsakade av bogrävande djur. Ingen lättnad för stansen RfG, Definitioner Bogrävande djur och Onormala markförhållanden samt Regel 25-1a Anmärkning. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT När det finns omfattande marskador av bogrävande djur (kaniner) kan det vara lämpligt att inte ge spelarna lättnad för inverkan på stansen eftersom en sådan lättnad kan leda till att spelaren behöver droppa flera gånger i samma område. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.
 
Skador orsakade av bogrävande djur. Ingen lättnad för stansen
Skador orsakade av bogrävande djur på hål ... är mark under arbeteInverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.  

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Damage Caused by Burrowing Animals. No Relief with the Stance
Damage caused by burrowing animals on hole ... is ground under repair. Interference by the damage with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:29