Skador orsakade av djur som inte är bogrävande. GoRaC 3.6; RfG Definitioner, Mark under arbete och Decision 33-8/32.5. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-10-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ibland kan banan ha fått omfattande skador av djur som inte är "bogrävande djur" såsom får, hundar, hästar, rådjur,
vildsvin eller älgar.
Dessa skador är inte onormala markförhållanden enligt Definitioner men tävlingsledningen kan förklara skadorna som mark under arbete. Är skadorna mycket omfattande och lätta identifiera behöver de inte markeras.
För att undvika att en spelare måste droppa flera gånger kan tävlingsledningen ange att störande inverkan på spelarens stans inte, i sig, är störande inverkan enligt den lokala regeln.  

Notera att när man sätter upp vildsvinsstängsel, elstängsel ellerr skyddsnät bör kontakt tas med distriktets regelkommitte så att dessa kan placeras med så liten inverkan på spelet som möjligt - klicka för länk till Riktlinjer för elstängsel.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik. Tävlingsledningen kan neka lättnad för störande inverkan av skadorna på spelarens stans.

Skador orsakade av djur som inte är bogrävande 
Områdenbanan/på den finklippta delen av spelfältet/på hål .../i bunkrar orsakade av ... är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.  

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Local Rules under a specific headline. The Committee may deny relief from interference with the players stance.

Damage Caused by Non-Burrowing Animal
Areas on the course/on a closely mown area through the green/on hole .../in bunkers caused by ... is ground under repair. Interference by the damage with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 
Du är här:
Senast ändrad
2015-10-30 14:15