Skador orsakade av insekter. RfG, Definitioner, Mark under arbete och Onormala markförhållanden, Regel 25-1a; Decision 33-8/21. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-10-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/21: "Vissa insekter, såsom Fritfluga, Harkrank och olika sorters borrar, kan orsaka skador på golfbanan som resulterar i otillfredsställande spelförhållanden. Tävlingsledningen kan förklara sådana skador för mark under arbete. Tävlingsledningen kan besluta att inverkan av skadorna på spelarens stans inte är störande inverkan enligt denna regel - se Anmärkning under Regel 25-1a." 

Förslag till formulering. Tävlingsledningen kan besluta att inverkan av skadorna på spelarens stans inte är störande inverkan enligt denna regel. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Skador orsakade av insekter
Skador orsakade av insekter på hål ... är mark under arbete. Inverkan av skadorna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The Committee may deem that interference by the damage with the players stance is not to be, of itself, interference under this Rule. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Damage Caused by Insects

Damage caused by insects on hole ... is ground under repair. Interference by the damage with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-10-30 14:20