Skarvar i skuren torv. RfG Bilaga I Del A 3e. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur RfG Bilaga I, Del A 3e: "Om tävlingsledningen vill ge lättnad för skarvarna i skuren torv men inte för själva den skurna torven kan nedanstående lokala regel användas." 
Notera att tävlingsledningen kan också förklara ett enstaka, nytorvat områden för mark under arbete (MUA), definiera dess gränser med vit sprayfärg eller pinnar och vid behov förbjuda spel från ett sådant område - klicka för länk.

Förslag till formulering. Denna regel alltid
ska stå under en egen rubrik:

Skarvar i skuren torv 
spelfältet är skarvarna i skuren torv (men inte själva torven) mark under arbete. Påverkan av en skarv på spelarens stans anses emellertid inte utgöra störande inverkan enligt Regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör en skarv eller om skarven påverkar området för spelarens avsedda sving, får lättnad tas enligt Regel 25-1. Alla skarvar inom området med skuren torv betraktas som en och samma skarv. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två
slag. 

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own title.

Seams of Cut Turf
Through the green, seams of cut turf (not the turf itself) are deemed to be ground under repair. However, interference by a seam with the player’s stance is deemed not to be, of itself, interference under Rule 25-1. If the ball lies in or touches the seam or the seam interferes with the area of intended swing, relief is available under Rule 25-1. All seams within the cut turf area are considered the same seam. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 15:52