Snö och is. RfG, Definitioner, Tillfälligt vatten och Lösa naturföremål, Regel 13-4c, 23-1, 25-1 och 26; Decision 25/13, 25-1b/8 och 33-8/27. Information till spelarna. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG, Definitioner; Tillfälligt vatten: " ... Snö och naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål."
För information till spelarna om vad som gäller när det finns snö och is på banan kan nedanstående sammanställning användas. 

Information om snö och is på banan
Om bollen är på spelfältet eller är på en tee och ligger i eller berör snö eller is eller när snö eller is har störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen har spelaren rätt att ta lättnad för snö eller is, utan plikt, som vore det tillfälligt vatten enligt Regel 25-1b(i). Spelaren kan också välja att betrakta snö eller is som lösa naturföremål och får då ta bort snö eller is enligt förfarandet i Regel 23-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i snö eller is har spelaren rätt att ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(i). 
Om bollen är på green på det hål som spelas och ligger i eller berör snö eller is eller när snö eller is har störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen eller när snö eller is befinner sig i puttlinjen har spelaren rätt att ta lättnad, utan plikt, för snö eller is som vore det tillfälligt vatten enligt Regel 25-1b(iii). Spelaren kan också välja att betrakta snö eller is som lösa naturföremål och får då ta bort snö eller is enligt förfarandet i Regel 23-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i snö eller is har spelaren rätt att ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(iv). 
Om bollen är i en bunker och ligger i eller vidrör snö eller is eller när snö eller is har störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen har spelaren bara rätt att ta lättnad för snö och is, utan plikt,  som vore det tillfälligt vatten enligt Regel 25-1b(ii). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i snö eller is har spelaren rätt att ta lättnad enligt Regel 25-1c(ii). 
Om bollen är i ett vatten- eller sidovattenhinder har spelaren ingen rätt till lättnad för snö eller is utan spelaren måste spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel 26.

In English. Suggested wording. This is information about which rules applies during winter conditions not a local Rule. 

Information about Snow and Ice on the Course
If a ball lies through the green or on a tee and it is in or touches snow or ice or if snow or ice interferes with the players stance or the area of the intended swing the player may take relief, without penalty, from snow or ice, without penalty, as it was casual water under Rule 25-1b(i). The player may also choose to regard snow and ice as loose impediments and may then remove snow and ice under Rule 23-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is lost in snow or ice the player may, without penalty,  proceed under Rule 25-1c(i)
If a ball is on the putting green of the hole being played and lies in or touches snow or ice or when snow or ice interferes with the players stance or the area of the intended swing or when snow or ice interferes with the players line of putt the player may, without penalty, take relief from snow and ice as it was casual water under Rule 25-1b(iii). The player may also choose to regard snow and ice as loose impediments and may then remove snow and ice under Rule 23-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is lost in snow or ice the player may, without penalty,  proceed under Rule 25-1c(iv).
If the ball is in a bunker and lies in or touches snow or ice or when snow or ice interferes with the players stance or the area of the intended swing the player may only take relief, without penalty, from snow or ice as if it was casual water under Rule 25-1b(ii). If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is lost in snow or ice the player may, without penalty, proceed under Rule 25-1c(ii).  
If the ball is in a lateral water hazard or a water hazard the player has no right to relief from snow or ice and must either play the ball as it lies or proceed under Rule 26.

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 13:56