Sprickor i marken. RfG Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1; Decision 25/12. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När vädret är varmt och torrt under en längre tid kan det bildas sprickor i marken. Tävlingsledningen kan förklara sådana sprickor på spelfälet, på tee eller på green men inte i hinder för mark under arbete
Notera: Endast i undantagsfall bör lättnad ges för störande inverkan på spelarens stans.

Förslag till formulering. Rubriken och plikten tas bort om regeln ska stå tillsammans med andra regler under en huvudrubrik.

Sprickor i marken
Sprickor i marken på en green, på spelfältet eller på en tee  på hål ... är mark under arbete. Störande inverkan av sprickorna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. 

Cracks in Earth
Cracks in earth on a putting green, on a tee or through the green on hole ... are ground under repair. Interference by the cracks with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 14:02