Svampar på green. RfG Regel 25-3b(iii); Decision 16-1a/15. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Svampar på en green, oftast champinjoner eller röksvampar, växer så snabbt att de på några timmar kan bli flera millimeter höga. Tävlingsledningen kan förklara svamparna för mark under arbete (MUA) och spelarna får då, om bollen ligger på green, ta lättnad enligt Regel 25-1b (iii) när bollen vidrör någon svamp, när svamparna inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda sving eller när svamparna befinner sig i puttlinjen.
NoteraTävlingsledningen kan bestämma att störande inverkan av svamparna på spelarens stans inte, i sig, är störande inverkan enligt denna regel.   

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Svampar på green
Svampar på green på hål ... är mark under arbeteStörande inverkan av svamparna på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Mushrooms on Putting Green
Mushrooms on the green on hole ... are ground under repair. Interference by mushrooms with a players stance is deemed not to be, of itself, interference under this rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 14:41