Tillfälligt vatten. Ingen lättnad för stansen RfG, Definitioner Onormala markförhållanden och Tillfälligt vatten samt Regel 25-1a Anmärkning; Decision 20-2c/7. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT När det finns områden med många vattenpölar kan det hända att en spelare som tar lättnad för tillfälligt vatten enligt Regel 25-1b eller c får inverkan av en annan vattenpöl. För att undvika en del sådana situationer kan tävlingsledningen, enligt Regel 25-1a Anmärkning, i en lokal regel, neka spelaren lättnad för inverkan av tillfälligt vatten på spelarens stans. Denna lokala regel kan kompletteras med en lokal regel om lägesförbättring-klicka för länk
Notera att enligt Regel 25-1b gäller denna lokala regel på spelfältet, i en bunker, på en green eller på en tee men inte om bollen ligger i eller vidrör ett vatten-/sidovattenhinder.  

Förslag till formulering. Rödmarkerad plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.
 
Tillfälligt vatten. Ingen lättnad för stansen
Inverkan av tillfälligt vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.  

In English. Suggested wording. The penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Casual Water. No Relief with the Stance
Interference by casual water with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:33