Synliga trädrötter på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. RfG, Definitioner, Mark under arbete; Regel 25-2 och Decision 33-8/8. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06. 
FÖRDJUPNINGSTEXT:  Ur Decision 33-8/8, Lokal regel som ger lättnad för trädrötter: " ... om det finns trädrötter i dagen på fairway får tävlingsledningen göra en lokal regel som ger lättnad enligt Regel 25-1 för störande inverkan när en boll ligger på ett finklippt område."

När det finns trädrötter i dagen på någon ”finklippt del” av banan (se Regel 25-2) kan tävlingsledningen, av säkerhetsskäl, förklara dessa för mark under arbete. När en trädrot i dagen helt omges av gräs som inte är nedklippt till samma höjd som fairway får spelaren ingen lättnad enligt denna regel. 
Tävlingsledningen kan bestämma att inte ge spelarna lättnad för störande inverkan på stansen enligt  Regel 25-1a Anmärkning.

AnmärkningTävlingsledningen kan istället, under den tid det tar innan problemet med trädrötterna löses, antingen markera området som mark under arbete eller införa lägesförbättring på de aktuella hålen -
klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad
rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.
 
Synliga trädrötter är mark under arbete.
Synliga trädrötter på en finklippt del av spelfältet
 på hål ... är mark under arbete
Inverkan på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. 
Plikt: Matchspel - förlorat hål; slagspel - två slag.
 
In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Exposed Tree Roots Are Ground under Repair.
Exposed tree roots in any closely-mown area through the green
 on hole ... are ground under repair.
Interference with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
    
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 16:18