ORGANISK DEL AV BANAN Uppdaterad 2015-01-07. 
Definitioner, Hindrande föremål c: "Hindrande föremål är alla tillverkade föremål, inklusive belagda sidor och ytor på vägar och stigar, samt konstgjord is, med undantag för: a. Föremål som definierar out of bounds, t.ex. murar, stängsel, staket, pinnar och räcken; b. Varje del av ett oflyttbart hindrande föremål som är out of bounds och c. Varje konstruktion som av tävlingsledningen har förklarats vara en organisk del av banan.  
Ett hindrande föremål är ett flyttbart hindrande föremål om det kan flyttas utan orimlig ansträngning, utan att otillbörligt fördröja spelet och utan att orsaka skada. Annars är det ett oflyttbart hindrande föremål.
Anmärkning: Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som förklarar ett flyttbart hindrande föremål vara ett oflyttbart hindrande föremål.

Notera att det kan finnas många olika skäl för tävlingsledningen att förklara att ett visst föremål/konstruktion är en organisk del av banan snarare än ett hindrande föremål, exempelvis för att det skulle få alltför stor inverkan på det sätt som det är tänkt att man ska spela ett visst hål om föremålet/konstruktionen var ett hindrande föremål.
Exempel på konstruktioner som tävlingsledningen kan förklara som en organisk del av banan är vägar och stigars belagda ytor och sidor, uppbyggda sidor på tee eller vid en green, betong-, sten- eller träklädda kanter på dammar och diken, husgrunder, odlingsrösen och stenmurar.
Om en spelare får störande inverkan av en konstruktion som förklarats vara en organisk del av banan kan spelaren endast få lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-07 15:39