Hindrande föremål är en organisk del av banan RfG, Definitioner, Hindrande föremål. Anmärkning; Decision 13-2/32 och 24/12. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Fornminnen, gamla husgrunder, odlingsrösen, stengärdesgårdar, stenmurar, sidor på en tee eller vägar med kanter som förstärkts med cement, stockar eller stenar och trä eller stenbelagda trappsteg som leder ner i en bunker är exempel på tillverkade föremål som tävlingsledningen, i en lokal regel, kan förklara som en organisk del av banan. Om spelaren vill ta lättnad måste det i så fall ske med ett slags plikt enligt Regel 28 (Ospelbar boll) om ingen annan regel är tillämplig. - Klicka för länk.

Notera att lösa delar av en organisk del av banan som murstenar eller plankor, stenar i stenmurar, tegelrester i en husruin, rabattpinnar i en rabatt etc inte får flyttas, böjas eller brytas enligt Decision 13-2/32.
Notera dock att enligt Decision 23/14 är grus, stenar, krossade snäckskal, träflis och liknande på en belagd väg eller stig lösa naturföremål och får tas bort utan plikt enligt Regel 23-1 även när vägen eller stigen förklarats vara en organisk del av banan.


Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, regelhänvisning och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort:

Hindrande föremål är en organisk del av banan 

... på hål ... är en organisk del av banan. Lösa delar av ... får inte tas bort. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title, the penalty and the rules-reference may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Obstruction Is an Integral Part of the Course

The ... on hole ... is an integral part of the course. Lose parts of the ... may not be removed. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 16:29