Hindrande föremål nära out of boundsstaket. RfG; Definitioner, Hindrande föremål och Decision 33-2a/1. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXTUr Decision 33-2a/1: "En friliggande vattenledning (enligt RfG; Definitioner ett oflyttbart hindrande föremål) som går parallellt med och några decimeter innanför ett out of boundsstaket orsakar problem. Om en boll ligger nära out of boundsstaketet, gäller inte förbudet för lättnad utan plikt från staketet (ett fast föremål enligt Definitioner, Out of bounds) eftersom spelaren i de flesta fallen skulle ha rätt att ta lättnad utan plikt från vattenledningen enligt regel 24-2b. Om tävlingsledningen inte vill ge spelarna lättnad utan plikt kan vattenledningen förklaras vara en organisk del av banan, inte ett hindrande föremål, och i så fall skulle spelaren behöva spela bollen som den ligger eller förklara den ospelbar."
 

Notera att samma problem kan finnas när till exempel en belagd stig eller väg, en cementkant, en rad sleepers eller något annat tillverkat följer en out of bounds. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort:
 

Hindrande föremål nära out of boundsstaket 
... längs staketet, som definierar gränsen för out of bounds, på hål ... är en organisk del av banan
Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Obstruction Adjacent to Boundary Fence
The ... parallel to the boundary fence that defines the margin of out of bounds on hole ... is an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 16:26