Obelagd väg är organisk del av banan. RfG; Definitioner, Hindrande föremål; Regel 33-2(iv); Bilaga 1, Del A 5 c(ii) och Decision 33-8/20. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga 1 Del A 5 c(ii): "Ge lättnad av samma slag som enligt Regel 24-2b från vägar och stigar, vilkas ytor och sidor inte är belagda, i sådana fall då de skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt."

Områden på banan kan slitas så mycket av trafik eller gående att ytan delvis blir bar. Sådana områden ser ofta ut som belagda vägar eller stigar trots att inget material påförts. För att undvika missförstånd kan tävlingsledningen införa en lokal regel som klargör att en viss obelagd väg eller stig är en organisk del av banan.

Notera att enligt Decision 33-8/20 kan tävlingsledningen förklara en obelagd väg eller stig att vara ett oflyttbart hindrande föremål om den anser att vägen /stigen utgör en säkerhetsrisk eller för att den skulle kunna påverka spelet på ett orättvist sätt - klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, andra meningen och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Obelagd väg/stig är organisk del av banan
Den obelagda vägen/stigen på hål ... vid ... är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title, the second sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline.

Unpaved Road/Path Is an Integral Part of the Course
The unpaved road/path on hole ... at ... is an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:55