Skydd på träd organisk del av banan. RfG; Definitioner, Hindrande föremål punkt c. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ett träd kan skyddas från skadedjur och golfspelare genom att man virar plast, plastband, metalltrådsnät, väv eller liknande (vilka är hindrande föremål enligt Definitioner) runt trädstammen. Eftersom skyddet knappast stör spelaren mer än vad själva stammen skulle gjort kan tävlingsledningen bestämma att spelaren inte ska få ta lättnad för skyddet utan plikt enligt Regel 24-2.

Notera att om tävlingsledningen vill att spelarna ska få ta lättnad, enligt regel 24-2, för skyddet behövs det ingen lokal regel.


Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort:

Skydd på träd organisk del av banan
Tätt sittande nät/band/metalltrådsnät/vävnät på träd på hål ... är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Protective-Covering on Trees Integral Part of the Course
Closely attached nets/bands/wire-mesh/fabric-nets on trees on hole ... are an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.   Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 14:28