Trappa över out of boundsstaket organisk del av banan. RfG, Definitioner, Hindrande föremål och Decision 24/1. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT En stenmur eller ett staket som definierar out of bounds är enligt "RfG, Definitioner" utanför banan. Den del av en stätta (övergång) eller trappa på ett sådant staket eller en mur som är på banan är enligt "Definitioner" ett oflyttbart hindrande föremål från vilket spelaren har rätt till lättnad utan plikt enligt Regel 24-2. Tävlingsledningen kan förklara stättan/trappan som en organisk del av banan.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort:

Trappa över out of bounds-staket/mur organisk del av banan 
Trappan på hål ...  över ... som definierar out of bounds, är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Stile/Set of Steps over Boundary-Wall Integral Part of the Course
The stile/set of steps on hole ... over the ... that defines out of bounds is an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 14:32