Vägars och stigars belagda ytor organisk del av banan. GoRaC 3.3; RfG, Definitioner, Hindrande föremål. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT 
Det är främst av säkerhetsskäl som vägars och stigars belagda ytor och sidor, enligt Definitioner, är oflyttbara hindrande föremål.
I undantagsfall, när lättnad utan plikt från en viss väg (enligt Regel 24-2) skulle förstöra ett håls karaktär, kan tävlingsledningen förklara att en sådan väg är en organisk del av banan (se Alternativ lokal regel nedan). 
Notera att om "Alternativ lokal regel" används måste informationen till spelarna vara mycket tydlig för att undvika missförstånd. Till exempel kan regeln också anslås vid tee på de berörda hålen.
Notera också att tävlingsledningen använder den lokala regeln om lättnad för hjulspår -klicka för länk -har spelaren rätt till lättnad, utan plikt, för hjulspår på de belagda vägar som förklarats vara en organisk del av banan.
Se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik
. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort:

Vägars och stigars belagda ytor organisk del av banan
Alla vägars och stigars belagda ytor och sidor är en organisk del av banan. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Alternativ lokal regel när en eller flera belagda vägar förklarats vara en organisk del av banan medan alla andra vägar är oflyttbara hindrande föremål. Rödmarkerad mening om ospelbar boll kan tas bort: 

Vägar och stigar. Några organisk del av banan 
Vägar och stigars belagda ytor och sidor på hål ... och ... hål är en organisk del av banan
Alla övriga vägar och stigars belagda ytor och sidor är oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad för störande inverkan, utan plikt, enligt Regel 24-2. Bollen måste spelas som den ligger eller förklaras ospelbar, med ett slags plikt, enligt Regel 28. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.
 
In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Roads and Paths with artificial Surfaces Integral Parts of the Course
All artificial surfaces and sides of roads and paths are an integral part of the course. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Alternative when one or several artificially surfaced roads are deemed to an integral part of the course and all the other roads are obstructions. The red-coloured sentence about ball unplayable may be removed.

Roads and Paths. Some an Integral Part of the Course 
Artificial surfaces and sides of roads and paths on hole ... and hole ... are an integral part of the course. All the other artificial surfaces and sides of roads and paths are immovable obstructions and the player may take relief, without penalty, under Rule 24-2. The ball must be played as it lies or be declared unplayable, with one stroke penalty, under Rule 28.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 14:36