OUT OF BOUNDS RfG Definitioner och Regel 27-1. Uppdaterad 2015-01-12. 
RfG; DEFINITIONER: ”Out of bounds” är all mark utanför banans gränser samt varje del av banan som av tävlingsledningen markerats som out of bounds.
När out of bounds definieras med hjälp av pinnar eller ett staket, eller som liggande bortom pinnar eller ett staket, går gränsen vid den del av pinnarna eller staketstolparna, dock inte sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan. När både pinnar och linjer används för att visa out of bounds identifierar pinnarna out of bounds och linjerna definierar gränsen för out of bounds. När out of bounds definieras av en linje på marken är själva linjen out of bounds. Gränsen för out of bounds sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

En boll är out of bounds när hela bollen ligger out of bounds. En spelare får stå out of bounds och spela en boll som ligger på banan.
Föremål som definierar out of bounds såsom murar, stängsel, staket, pinnar och räcken är inte hindrande föremål och anses vara fasta. Pinnar som visar out of bounds är inte hindrande föremål och anses vara fasta.
Anmärkning 1: Pinnar och linjer som används för att definiera out of bounds bör vara vita.
Anmärkning 2: En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds som hindrande föremål
."

Mer om markeringar finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana"- Klicka för länk.

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-12 15:48