Dike definierar out of bounds. GoRaC 4.2; RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Gränsen för out of bounds kan definieras av ett dike. Ett sådant dike bör ha en mycket skarp, gärna cementerad, stensatt eller träklädd kant. En boll är utanför banans gräns när hela bollen ligger i eller bortom diket.
 
Notera att det bästa sättet att definiera en out of bounds-gräns är att använda vita pinnar. Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Den avslutande, rödmarkerade meningen kan tas bort. 

Dike definierar out of bounds 
Gränsen för out of bounds hål … definieras av diket. En boll är out of bounds när hela bollen ligger i eller bortom diket. 
Plikt: Matchspel förlorat hål; Slagspel två slag. 

In English. Suggested wording. The
title and the penalty may be remoed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The finishing, red-coloured sentence may be removed.

Ditch Defines Out of Bounds
The limit of out of bounds on hole ... is defined by the ditch. A ball is out of bounds when all of it lies in or beyond the ditch. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 08:14