Gemensam intern out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/5. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ett eller flera hål som löper parallellt med andra hål kan, till exempel av säkerhetsskäl, ha en gemensam intern out of bounds gräns som gäller vid spel av alla hålen med out of boundsmarkeringar (till skillnad mot när en intern out of bounds bara gäller vid spel av det ena av två hål som gränsar till varandra
). 
Pinnarna (helt vita) som definierar gränsen för en sådan out of bounds är enligt "Definitioner" fasta. Detta innebär att pinnarna får inte tas bort och om en pinne stör bollens läge, spelarens stans eller området för den avsedda sving, får spelaren ingen lättnad utan bollen måste spelas som den ligger eller kan spelaren ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). 
Mer information finns i avsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Gemensam intern out of bounds 
Intern out of bounds, definierad av vita pinnar mellan hål ... och hål ..., gäller vid spel av båda/alla dessa hål. 
Out of bounds pinnarna är fasta och spelaren måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Shared Internal Out of Bounds
The internal out of bounds, defined by white stakes between hole ... and hole ... , applies during play of both/all these holes. 
The out of bounds stakes are deemed to be fixed and the player must play the ball as it lies or take relief, with a one stroke penalty, under Rule 28 (Ball Unplayable). 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 08:19