Intern out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/5. Lokal regel. Uppdatera 2015-01-13. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Interna out of bounds (vit-svarta pinnar) används av bantekniska- eller säkerhetsskäl. Out of bounds-pinnarna hindrar inte ett misslyckat slag, men de kan förhindra att spelare avsiktligt väljer en farlig eller olämplig spelriktning. 
Pinnarna, fyrkantiga med tre vita sidor eller trekantiga med en vit sida som ska vara vänd mot det hål där pinnarna definierar gränsen för out of bounds, är enligt "Definitioner" fasta. Detta innebär att pinnarna får inte tas bort. Om en pinne stör bollens läge, spelarens stans eller området för hans avsedda sving, får spelaren ingen lättnad utan måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). Vid spel av det hål där out of bounds inte gäller (svarta sidor/sida vänd mot detta hål) är pinnarna oflyttbara hindrande föremål.
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Intern out of bounds 
Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål A och hål B gäller endast vid spel av hål A. Vid spel av hål A är pinnarna fasta och spelaren måste spela bollen som den ligger eller ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). 
Vid spel av hål B är pinnarna oflyttbara hindrande föremål och spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The
title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a common headline.

Internal Out of Bounds
Internal out of bounds, defined by white-black stakes between hole A and hole B applies only during play of hole A. During play of hole B the stakes are deemed to be fixed and the player must play the ball as it lies or proceed, with one stroke penalty, under Rule 28 (Ball Unplayable). 
During play of hole B the stakes are immovable obstructions and the player may take relief, without penalty, under Rule 24-2. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 08:30