Staketstolpar definierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; GoRaC 3.2 och GoRaC 4.2. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Definitioner, Out of bounds: "När out of bounds definieras med staket eller stolpar går gränsen vid den del av staketstolparna, dock inte sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan." 
Detta innebär att alla staketets stolpar ingår i gränsmarkeringen. Om tävlingsledningen väljer att med vit färg markera sådana stolpar bör alla stolpar målas för att undvika missförstånd.
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Staketstolpar definierar out of bounds
Gränsen för out of boundshål ... definieras av de vitmarkerade staketstolparna. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Fence Posts Define Out of Bounds
The limits of out of bounds on hole ... is defined by the white marked fence posts. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 08:32