Stenmur definierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 33-2a/16. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: En stenmur kan användas för att definiera gränsen för out of bounds. Gränslinjen bestäms av stenarnas närmaste, innersta punkter i markplanet. Vid öppningar i muren går linjen mellan de närmaste, innersta punkterna på de två närmaste, innersta stenarna på var sin sida om öppningen. 
 
Notera att för att undvika tveksamheter är det viktigt att stenmuren är regelbunden, att det inte ligger stenar som fallit ner längs muren och att buskar, sly och högt gräs längs muren är borttaget så att gränsen för out of bounds går att bestämma.  
 
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. Den avslutande, rödfärgade meningen kan tas bort:

Stenmur definierar out of bounds
Gränsen för out of bounds på hål  ... definieras av stenmuren. Out of bounds linjen bestäms av stenarnas närmaste, innersta punkter i markplanet och en boll är out of bounds när hela bollen ligger bortom linjen. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The
title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The finishing, red-coloured sentence may be removed.

Stone Wall Defines Out of Bounds
The limit of out of bounds on hole ... is defined by the stone wall. The out of bounds line is determined by the nearest, most inside points of the stones at ground level and a ball is out of bounds when all if it lies beyond the line.  Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:33