Väg, definierad som out of bounds, delar banan. Status för boll som korsar vägen. RfG, Definitioner, Out of bounds och Decision 27/20. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: En väg eller järnväg som går genom banan kan i en lokal regel förklaras vara out of bounds. Eftersom det är orättvist att en boll på vägen är out of bounds medan en boll bortom vägen är på banan kan nedanstående lokala regel användas. Det går också att använda den lokala regeln om att en belagd väg definierar gränsen för out of bounds - klicka för länk.
Notera att det oftast är lämpligt att definiera området som är out of bounds med vita pinnar. 
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Väg, definierad som out of bounds, delar banan. Status för boll som korsar vägen 
Vid spel av hål ... eller av hål ... är en boll som passerat vägen, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, out of bounds även om den ligger på en annan del av banan
Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be remoed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Road, Defined as Out of Bounds, Divides Course. Status of Ball Crossing Road
During play of hole ... or hole ... a ball which crosses the road, which is defined as out of bounds, and comes to rest beyond that road is out of bounds, even though it may lie on another part of the course. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:51