Väg definierar out of bounds. RfG Definitioner, Out of bounds; GoRaC 4.2. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Gränsen för out of bounds kan definieras av en belagd väg. En sådan väg bör vara tydligt avgränsad och belagd med till exempel asfalt, grus, cement, macadam, oljegrus eller sten.
En boll är utanför banans gräns när hela bollen ligger på eller bortom vägen. 

Mer information i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik. Den avslutande, rödfärgade meningen kan tas bort.

Väg definierar out of bounds
Gränsen för out of bounds hål ... definieras av den belagda vägen. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The finishing red-coloured sentence maybe removed.

Road Defines Out of Bounds
The limit of out of bounds on hole ... is defined by the artificially surfaced road. A ball is out of bounds when all of it lies on or beyond the road. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:47