Avståndsmätare. RfG Regel 14-3, Anmärkning, Bilaga 1 Del A 7 och Decisions 14-3/0.5 och 14-3/18. Lokal regel. Uppdaterad 2015-11-18.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Regel 14-3 Anmärkning: "Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelarna att använda avståndsmätare." 
Ur Decision 14-3/0.5: " Tävlingsledningen får införa en lokal regel som tillåter spelarna att använda ett hjälpmedel för att enbart mäta eller bedöma avstånd (se anmärkningen till Regel 14-3) men om en avståndsmätare har ytterligare funktioner som kan mäta eller bedöma andra förhållanden som kan påverka en spelares spel (t.ex höjdskillnader eller vindhastighet) är användandet av en sådan ytterligare funktion ett brott mot Regel 14-3. Om en sådan lokal regel inte finns är användande av en avståndsmätare inte tillåtet enligt Regel 14-3."
 
Decision 14-3/18 klargör att det är tillåtet att ta del av en väderrapport som lämnas av en väderstation genom en app. eller webbläsare eftersom det inte innebär inte innebär att spelaren aktivt mäter eller bedömer dessa förhållanden.   

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid ska stå under sin egen rubrik.

Avståndsmätare 

Specificera giltighet, till exempel "I denna tävling", eller "För allt spel på banan" etc.) får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation. Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline. 

Distance-Measuring Devices
(Specify as appropriate, eg In this competition, or For all play at this course, etc), a player may obtain distance information by use of a distance-measuring device. If, during a stipulated round, a player uses a distance-measuring device to gauge or measure other conditions that might affect his play (eg elevation changes, wind speed, etc), the player is in breach of Rule 14-3. Penalty: Match play – Loss of hole; Stroke play – Two stroke. For subsequent offence – Disqualification. In the event of a breach between the play of two holes, the penalty applies to the next hole. 

Du är här:
Senast ändrad
2015-11-19 14:37