Bunkersida delvis gräsklädd är del av bunkern/spelfältet. Decision 33-8/39.5. RfG; Definitioner; Bunker. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/39.5. "När en banas bunkrar har designats så att de ska ha jordtäckta sidor (består inte av staplad torv) är dessa sidor avsedda att vara en del av bunkern. Ibland blir en del sådana sidor grästäckta och enligt "Definitioner; Bunker" är sådana grästäckta områden en del av spelfältet.
Tävlingsledningen kan då införa en lokal regel som förklarar "blandade" bunkerväggar för en del av bunkern.
När en banas bunkerväggar designats så att de ska ha grästäckta sidor, men vissa ytor nötts bara, kan tävlingsledningen bestämma, i en lokal regel, att de "blandade" bunkersidorna är en del av spelfältet och inte en del av bunkern.

Förslag till formulering. Denna regel  ska alltid stå under sin egna rubrik:

Bunkersida delvis gräsklädd är del av bunkern/spelfältet 
Delvis gräsklädda bunkersidor är en del av bunkrarna/spelfältetPlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Wall Partly Grass-Covered is Part of the Bunker/Through the Green
Partly grass-covered bunker walls are part of the bunkers/through the greenPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 15:19