Torvade bunkerkanter. RfG, Definitioner, Bunker; Decision 25-2/0.5, 25-2/5 och Decision 33-8/39. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/39: "En torvad bunkervägg kan vara grästäckt eller jordtäckt. Tävlingsledningen kan förklara att sådana ytor inte är en del av den "finklippta delen av spelfältet.
Ur Decision 25-2/5:"Gräskanter eller bunkersidor är inte en finklippt del av spelfältet om de inte har klippts till fairwayhöjd eller lägre. Endast då får en spelare ta lättnad, utan plikt, för pluggad boll enligt regel 25-2."


Förslag till formulering. Denna regel ska alltid skall stå under en egen rubrik:


Torvade bunkerkanter
Torvade bunkerkanter på hål ... tillhör spelfältet men är inte en finklippt del av spelfältet. Spelaren får inte ta lättnad för en pluggad boll enligt regel 25-2. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Bunker Faces Consisting of Stacked Turf 
Bunker faces consisting of stacked turf on hole ... are through the green but not part of a closely-mown area through the green. The player may not take relief for an embedded ball under Rule 25-2. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 15:22