Wasteareas, sandiga områden på spelfältet. RfG, Regel 25-2; Decision 13-2/9 och 13-2/12. Lokal regel. Uppdaterad 2015-09-22.
FÖRDJUPNINGSTEXT: På vissa banor finns det sandiga områden (också kallade wasteland eller waste- areas) som inte är bunker utan en del av spelfältet. På dessa områden får spelarna ta bort lösa naturföremål, grunda klubban lätt mot sanden vid adressering av bollen och vidröra marken i backsvingen. 
En spelare som tar lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar Boll) får droppa bollen utanför det sandiga området eftersom begränsningarna i Regel 28 b och c bara gäller när bollen ligger i en bunker.  

Notera att om det finns bunkrar på hål med sandiga områden bör dessa alltid omges av gräs för att inte förväxlas med en wastearea.

Förslag till formulering. Denna regel  ska alltid stå under sin egna rubrik:

Wasteareas, sandiga områden på spelfältet
De sandiga områdena på hål ...  är en del av spelfältet. Spelaren får, med ett slags plikt och utan begränsningen för boll i bunker, förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Waste Areas, Sandy Areas Through the Green
The sandy areas on hole ... are a part of through the green . The player may, with one stroke penalty and without the restrictions for a ball in a bunker, declare his ball unplayable under Rule 28. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-09-22 15:28