Wasteareas men inga bunkrar på banan. Decision 13-2/9 och 13-2/12. Lokal regel. Uppdaterad 2015-02-16.
FÖRDJUPNINGSTEXT: På vissa banor kan det vara svårt att avgöra om ett sandigt område är en bunker eller en del av spelfältet. Om det finns många sådana områden och spelarna kan ha svårt att avgöra om en boll är i en bunker eller inte, kan tävlingsledningen, för att undvika onödig plikt, förklara att det inte finns några bunkrarbanan.
På dessa sandiga områden får spelarna ta bort lösa naturföremål, grunda klubban lätt mot sanden vid adressering av bollen under förutsättning av att spelaren inte bryter mot Regel 13-2 (förbättrar bollens läge, området för den avsedda svingen eller stansen eller spellinjen) och får vidröra marken i backsvingen. 
En spelare som tar lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar Boll) får droppa bollen utanför det sandiga området eftersom begränsningarna i Regel 28 b och c bara gäller när bollen ligger i en bunker.  

Förslag till formulering. Denna regel  ska alltid stå under sin egna rubrik:

Wasteareas men inga bunkrar på banan 
Det finns inga bunkrarbanan och alla sandiga områdena  är del av spelfältet. Spelaren får, med ett slags plikt och utan begränsningen för boll i bunker, förklara sin boll ospelbar enligt Regel 28. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Waste Areas but no Bunkers on the Course
There are no bunkers on the course and all sandy areas are through the green. The player may, with one stroke penalty and without the restrictions for a ball in a bunker, declare his ball unplayable under Rule 28. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-16 13:33