Vattenhinder och sidovattenhinder. Regel 26. Uppdaterad 2015-01-13.
DEFINITIONER: "Vattenhinder.
Ett ”vattenhinder” är varje hav, sjö, damm, å, bäck, dike, öppet dräneringsdike, eller annat öppet vattendrag (vare sig det finns vatten däri eller ej) och annat av liknande natur på banan. All mark och allt vatten innanför gränsen för ett vattenhinder tillhör vattenhindret.
När gränsen för ett vattenhinder definieras av pinnar, är pinnarna inne i vattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå. När både pinnar och linjer används för att visa ett vattenhinder, identifierar pinnarna hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett vattenhinder definieras av en linje på marken är själva linjen i vattenhindret. Gränsen för ett vattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

En boll är i ett vattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör vattenhindret.
Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett vattenhinder är hindrande föremål.
Anmärkning 1: Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för, eller identifiera ett vattenhinder måste vara gula.
Anmärkning 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett vattenhinder."
  
 
Definitioner: "Sidovattenhinder
Ett ”sidovattenhinder” är ett vattenhinder eller den del av ett vattenhinder som ligger så att det omöjligt, eller av tävlingsledningen bedöms som praktiskt omöjligt, att droppa en boll bakom vattenhindret i enlighet med Regel 26-1b.
All mark och allt vatten innanför gränsen för ett sidovattenhinder tillhör sidovattenhindret.
När gränsen för ett sidovattenhinder definieras av pinnar, är pinnarna inne i sidovattenhindret, och gränsen för hindret definieras av pinnarnas yttre sidor i marknivå.
När både pinnar och linjer används för att visa ett sidovattenhinder, identifierar pinnarna hindret och linjerna definierar hindrets gränser. När gränsen för ett sidovattenhinder definieras av en linje på marken är själva linjen i sidovattenhindret. Gränsen för ett sidovattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.
En boll är i ett sidovattenhinder när den ligger i eller någon del av den vidrör sidovattenhindret.
Pinnar som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett sidovattenhinder är hindrande föremål.
Anmärkning 1: Den del av ett vattenhinder som ska spelas som sidovattenhinder måste vara tydligt markerad. Pinnar och linjer som används för att definiera gränsen för eller identifiera ett sidovattenhinder måste vara röda.
Anmärkning 2: Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som förbjuder spel från ett miljökänsligt område som har definierats som ett sidovattenhinder.
Anmärkning 3: Tävlingsledningen får definiera ett sidovattenhinder som ett vattenhinder."
 
Mer information om vattenhinder och sidovattenhinder finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:56