Oändligt sidovattenhinder eller vattenhinder. Decision 33-2a/11. Lokal regel. Uppdaterad 2015-10-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-2a/11: "Tävlingsledningen kan definiera en vattensamling som vattenhinder, eller sidovattenhinder, även om den ligger utanför klubbens ägor. Uttrycket "på banan" i definitionen av vattenhinder avser inte mark som ägs av klubben utan den hänvisar till alla områden som tävlingsledningen inte definierat som out of bounds
När en boll kan hamna på andra sidan av en vattensamling men det är svårt för tävlingsledningen att definiera hindrets bortre gräns, kan tävlingsledningen anta en lokal regel som säger att när ett vattenhinder bara är markerat på en sida är det oändligt. Detta innebär att all mark och allt vatten bortom markeringarna som definierar hindrets gräns är i hindret.
Om det är omöjligt för en boll att hamna på andra sidan av vattnet (exempelvis en bred flod, en större sjö m.m.) behövs inte någon lokal regel.
Tävlingsledningen kan, av säkerhetsskäl, besluta att definiera en sådan vattensamling som out of bounds (t.ex. för att förhindra spelare från att spela från instabil strandbrink eller klippa) eller för att bibehålla ett håls utformning (t.ex. för att inte ge spelarna möjlighet att spela från stranden)."
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under  huvudrubrik.

Oändligt sidovattenhinder/vattenhinder
Vatten-/sidovattenhindret  hål ... är oändligt. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other Rules under a specific headline. 

Lateral Water Hazard/Water Hazard Extends to Infinity
The lateral water hazard/water hazard on hole ... extends to infinity.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-17 11:32