Öar i vattenhinder. RfG Definitioner, Vattenhinder och Regel 33-2a. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ibland finns det ö/öar i ett vattenhinder och tävlingsledningen måste bestämma om de är en del av hindret eller en del av spelfältet.
Om det är svårt att komma ut till ön bör tävlingsledningen bestämma att ön är en del av vattenhindret och införa en lokal regel (se nedan). En spelare vars boll ligger på ön är i hindret kan välja mellan att spela bollen som den ligger i hindret eller, med ett slags plikt, fortsätta enligt Regel 26-1.
Om det är lätt att komma ut till ön kan tävlingsledningen bestämma att ön är en del av spelfältet. Öns gränser mot vattenhindret måste definieras och då behövs ingen lokal regel. En spelare vars boll ligger på ön kan välja mellan att spela bollen som den ligger eller med ett slags plikt förklara bollen ospelbar enligt Regel 28. 

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Öar i vattenhinder
Ön i vattenhindret på hål ... är en del av vattenhindret.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Island in Water Hazard
The island in the water hazard on hole ... is a part of the the water hazardPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
 
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 16:05