Vattenhinder är sidovattenhinder från främre tee. Decision 33-2a/6 och 33-2a/7. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-2a/6: "På ett par 3 hål kan ett vattendrag eller en damm uppfylla definitionen för ett sidovattenhinder från en främre tee men inte från en bakre tee. ...  Hindret bör definieras som vattenhinder med gula pinnar eller en gul linje och en lokal regel införs som anger att hindret är ett sidovattenhinder vid spel från främre tees."
Notera: För att undvika missförstånd kan man, när hålets design inte kräver annat, definiera hela hindret som sidovattenhinder och då behövs inte denna lokala regel - Klicka för bild. 
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Vattenhinder är sidovattenhinder från främre tee
Vid spel av hål ...  från ... tee är vattenhindret ett sidovattenhinder
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Water Hazard Deemed to be Lateral Water Hazard from Forward Tee 
During play of hole ... from ... tee the water hazard is deemed to be a lateral water hazard. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 15:57