Bunkerkrattor på ställning. Decision Misc./2. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-13. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Klubben kan välja att använda flyttbara ställningar att lägga bunkerkrattorna på. 
Notera att om bunkerkrattan ska placeras i bunkern på ställningen får denna inte tryckas ner i bunkersanden innan spelaren slagit sitt slag (Regel 13-4).
Bunkerkrattor med böjt skaft är ett bra alternativ eftersom all tveksamhet kring om en spelare har prövat hindrets beskaffenhet är undanröjd. 

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas.


Bunkerkrattor på ställning
Efter slaget bör bunkerkrattan placeras i/utanför bunkern, på ställningen, med skaftet i spelriktningen. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-13 10:13