Bunkerkrattor. Decision Misc./2. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Decision Misc./2 rekommenderar att bunkerkrattorna bör placeras utanför bunkern i det läge där det är minst troligt att de påverkar en bolls rörelse. Skälet till detta är att bunkerkrattor som ligger i bunkern ofta hindrar en boll från att rulla till bunkerns platta del, vilket innbär att spelaren får ett svårare slag, dessutom kan det uppstå situtioner i bunkern där det omöjligt att placera bollen på en plats som inte är närmare hålet. 

Även om R&As rekommendation är vägledande är det ändå klubben som slutgiltigt bestämmer var den vill att bunkerkrattorna ska placeras. En anledning till att placera bunkerkrattorna i bunkern är att klippningen underlättas, samtidigt som onödig tomgångskörning undviks eftersom banarbetet inte behöver avbrytas för att flytta på krattorna. Om man väljer att placera krattan i bunkern är det minst risk att en boll hejdas av krattan om den ligger med skaftet (gärna bockat) i hålets  spelriktning.  

Förslag till formulering av ordningsföreskriften. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas.


Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan placeras utanför bunkern där den minst stör spelet. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


Alternativ:

Bunkerkrattor

Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-13 10:10