Bollränna Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Vid sällskapsspel och tävling startar grupperna oftast enligt tilldelad starttid. När klubben väljer att använda bollränna för att bestämma startordningen bör klubben bestämma vad som gäller både vid tävlingsspel och sällskapsspel.
Ordningsföreskriften anger bara att bollränna finns. Närmare information om hur klubben vill ge företräde åt olika grupper bör framgå av anslag vid bollrännan. Klubben kan t.ex. bestämma att varannan grupp ska vara medlemmar och varannan grupp ska vara greenfeespelare. Klubben kan också tillåta att vid mindre tävlingar får greenfeespelare ändå starta enligt bollrännan se förslag på formuleringar - Klicka för länk. 

Ordet "grupp" avser även en ensam spelare om inte annat sägs i föreskriften.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas

Bollränna 
Bollrännan vid första tee bestämmer startordningen för grupperna. Utförlig information finns vid bollrännan. 
Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:42