Ensamspelares eller två- och trebollars företrädesrätt. RfG Avsnitt I Etikett. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: För att utnyttja banan maximalt under högsäsong och för att skapa ett jämt speltempo kan klubben ta bort golfetikettanvisningen om att en-, två- och trebollar har företräde framför fyrbollar. Klubben kan ange både mellan vilka datum och/eller mellan vilka klockslag denna ordningsföreskrift skall gälla.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.  

Ensamspelares eller två- och trebollars företrädesrätt
Under tiden från … till och med … har ensamspelare eller två- och trebollar inte företräde framför fyrbollar. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:57