Ensamspelares företrädesrätt. RfG Avsnitt I Etikett. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Under högsäsong, eller när det är många som spelar på banan, är det ibland olämpligt att en ensam spelare spelar på banan. En klubb kan begränsa ensamspelares företrädesrätt som den formuleras i Regler för Golfspel Avsnitt ! Etikett.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden kan tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Ensamspelares företrädesrätt 
Ensamspelare har ingen företrädesrätt på banan mellan kl x och Y och ombeds slå följe med andra spelare för att öka tillgängligheten till banan. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:04