Företräde för banpersonal. RfG Avsnitt I Etikett och SGF Säker Golf. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2012-01-12.  
FÖRDJUPNINGSTEXT: I SGF:s skrift ”Säker Golf” finns beskrivet hur samarbetet mellan golfarna och banpersonalen bör ske. Grundförutsättningen är att banpersonalen har företräde, men att de i den mån det är möjligt tar största möjliga hänsyn till golfarna. För att inget missförstånd skall råda om vilka som har företrädesrätt kan denna ordningsföreskrift anslås, gärna tillsammans med ”Säker Golf”. För att undvika irritation bör spelarna inte provsvinga i riktning mot banpersonalen.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas. 

Företräde för banpersonal
Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:08