Företräde för grupp på hål med högre nummer SGF Säker Golf. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: När en spelares boll hamnar på eller i närheten av ett annat håls fairway eller när tee på två olika hål ligger mycket nära varandra kan det vara svårt att bestämma vem som ska spela först.
Av speltemposkäl och av säkerhetsskäl bör alltid den grupp som hunnit längst på banan spela först. Spelare som befinner sig på ett senare hål på banan ska inte behöva vänta och därmed fördröja spelet för alla bakomvarande grupper.

Förslag till formulering. 
Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Företräde för grupp på hål med högre nummer
Grupp som har spelar på hål med högre nummer  har företräde framför grupp på hål lägre nummer.

 Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:19