Företräde för grupp som börjar ronden på 1: a tee. RfG Avsnitt l Etikett; Speltempo Företräde på banan. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Banan bör spelas med hålen i rätt ordningsföljd (se RfG Definitioner Fastställd rond). En gupp som inte spelar hålen i rätt ordningsföljd och hinns upp av en grupp som gör detta, fördröjer spelet för denna och efterföljande grupper.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljd tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Företräde för grupp som börjar ronden på 1: a tee
Grupp som börjar ronden på 1:a tee har rätt att passera en grupp som inte startat på 1: a tee. 

Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:12