Företräde för icke golfspelare. RfG Avsnitt I Etikett; Säkerhet. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Av säkerhetsskäl kan det vara lämpligt att ge företräde för icke golfspelande personer på cykelvägar, gångvägar, motionsslingor, naturstigar och liknande. Detta förbud bör också sättas upp på tee på det hål där den skall gälla.

Förslag till formulering. Se också SGFs Säker Golf. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Företräde för icke golfspelare
hål … är det förbjudet att spela så länge det finns personer på …. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda tilltillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:22