Företräde vid första tee på niohålsbana med bollränna Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Vid sällskapsspel och tävling startar grupperna oftast enligt tilldelad starttid. När det finns bollränna för att bestämma startordningen behövs det föreskrifter om vad som gäller för grupper som avser att spela ytterliggare nio hål. Man kan bestämma att grupp som avslutat nio hål och önskar fortsätta tar platsen omedelbart efter första grupp i bollrännan enligt "blixtlåsprincipen" (kugghjulsprincipen).
Notera att utförlig information om hur bollrännan ska användas bör finnas direkt vid rännan. 

Ordet "grupp" avser även en ensam spelare om inte annat sägs i föreskriften.

Förslag till formulering. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas

Företräde vid första tee  
Bollrännan vid första tee bestämmer startordningen för grupperna. För grupp som spelat nio hål och önskar fortsätta gäller "blixtlåsprincipen" det vill säga gruppen från hål nio får starta omedelbart efter den grupp vars tur det är att starta enligt bollrännan. Utförlig information finns vid bollrännan. 
Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:29