Företräde vid green eller tee. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Om klubben har någon tee/green där spelare från ett senare hål passerar så nära att det är oklart vem som har företräde bör den grupp som har hunnit längst på banan (spelar på ett hål med högre nummer) av speltempo och säkerhetsskäl ha företräde.

Förslag till formulering i mallen. 
Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken ock påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Företräde vid green/tee 
Spelare på tee/greenhål ... bör lämna företräde för spelare som kommer från hål ... . Överträdelse av föreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:31