Gå fram till första tee. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2015-07-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Om klubben vill minska stressen för spelare på första/annan tee kan nedanstående ordningsföreskrift införas. 

Förslag till formulering i mallen. 
Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken ock påföljden tas bort och nyckelorden i föreskriften fetstilas.

Företräde vid green/tee 
Spelare i efterföljande grupp bör inte gå fram till första/annan tee innan alla spelare i framförvarande grupp slagit ut. Överträdelse av föreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. Du är här:
Senast ändrad
2015-07-01 08:53