GOLFVÄRD Säker Golf Uppdaterad 2016-01-12.
Golfvärd är en person som av klubbens styrelse har fått i uppdrag att t.ex. kontrollera att spelarna betalt gällande avgifter, att spelarna följer golfregler och golfetikett, att spelarna håller sin plats på banan och att i övrigt underlätta för spelarna att finna sig tillrätta på banan. Klubbens styrelse bör fatta beslut om vilka personer som skall vara golfvärd och ge skriftliga anvisningar för hur en golfvärd får agera.
En golfvärd bör ha tydlig namnskylt och även fordonet bör vara tydligt skyltat. Lämplig utrustning för en
golfvärd, förutom varm klädsel, är medlemsmatrikel, aktuella startlistor (med starttider), klubbens lokala regler, regelbok, klocka, mobiltelefon, första förband (eventuellt antihistaminpreparat för allergiker) och ett gott humör.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:35