Golfvettansvarig. Regler för Golfspel; Etikett. Ordningsföreskrift. Uppdaterad 2016-01-12. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ordningsföreskriften gör spelaren med lägsta exakta handicap till ansvarig för att alla spelarna i gruppen följer föreskrifterna för säkerhet och uppträdande på banan enligt  Regler för Golfspel Avsnitt 1. Etikett. 
Ordningsföreskriften gör att golfvärden bara behöver vända sig till den ansvarige i gruppen.

Förslag till formulering i mallen. Om ordningsföreskrifterna numreras kan rubriken och påföljden tas bort och nyckelordet i föreskriften fetstilas. 

Golfvettansvarig
Spelare med lägsta exakta handicap i gruppen är golfvettansvarig. Överträdelse av ordningsföreskriften kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 11:39