Handicapkrav Uppdaterad 2016-01-12 

Klubben kan bestämma att för att få spela på banan måste spelaren ha exempelvis handicap 36+, 36.0 eller lägre. Klubben kan också välja att tillåta spel på banan för egna medlemmar, men sätta handicapgränser enbart för greenfeespelare. Man kan också bestämma att någon spelare i en grupp måste ha minst handicap 36,0 eller lägre.

Det går också bestämma att den sammanlagda handicapen i en grupp inte får överstiga en viss summa. Har klubben flera banor kan man använda olika handicapgränser för att styra spelarna till önskad bana.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 12:23